زیست شناسی یزد
اموزه های زیست شناسی 
قالب وبلاگ

پشت کنکوری های پارسالی کتاب پیش امسالی

تهیه کنید!


تغييرات كتاب هاي زيست شناسي در چاپ 91 نسبت به چاپ 90

زيست شناسي و آزمايشگاه 1

صفحه

تغيير انجام شده

ملاحظات

2

جمله( تاكنون بيش از دو ميليون نوع...تا آخر جمله)حذف گرديد.

 

3

پاراگراف داراي هزار ميليارد نوع تصحيح شد .

 

18

زيرنويس شكل مژك هاي تريكودينا   http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpg مژك هاي ناي خرگوش

 

26

شكل لان و پلاسموديوم اضافه شده است

 

32

در شكل 20-2 كلمه صاف برداشته شد ه است.

 

44

گاز هاي تنفسي http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgمواد

 

45

ژله مانند  http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgنيمه جامد و تغيير جزئي متن

 

46

تغيير جزئي متن

 

49

شكل مقطع ساقه تصحيح شد

 

58

شكل لايه ها ي لوله گوارش  اضافه و متن تغيير جزئي كرد .

 

60

شكل تعويض شد

 

64

متن پاراگراف اول تغيير داده شد .

 

68

در زير نويس شكل كيسه هاي هوايي http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgكيسه هاي هوادار

 

80

در ستون سمت چپي ، پاي چپ  http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgپاها

 

81

ستون چپ،آخر توزيع خون در بافت ها ، تصحيح شده است .

 

84

بيشتر بدانيد اضافه شده است .

 

102

فعاليت 2-6 حذف شده است .

 

107

خوني كه به كپسول http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgپلاسمايي كه به كپسول

 

119

بيشتر بدانيد اضافه شده است .

 

 

زيست شناسي و آزمايشگاه 2

صفحه

تغيير لحاظ شده

ملاحظات

8

درشكل 3-1 گلبول قرمز حذف شد.

 

35

متن مواد مخدر تغيير داده شد

 

40

تيترمراكز مغزي ديگر اضافه شد.

 

44

پاراگراف سوم – بيشتر انعكاس هاي نخاعي ،پاسخ هاي حركتي ...

 

62

نام عدسي هاي همگرا و واگرا جابجا شد .

 

64

بيشتر بدانيد اضافه شد. (بالا يا پائين ؟ )

 

65

فلش شكل تصحيح شد.

 

82

تغيير در متن هردو پاراگراف- براي  خود تنظيم منفي  هورمون گلوكاگون و خود تنظيم مثبت هورمون اكسي توسين اضافه شد.

 

86

پاراگراف دوم جمله غده ي تيروئيد هورمون هاي تيروئيدي (T3- T4 ) و كلسي تونين ترشح مي كند اضافه شده است .

 

87

جمله ي اول خذف شده است.

 

132

تغيير متن : در بسياري  موارد در انتهاي ميتوز سيتوكينز آغاز مي شود .

 

141

سلول قطبي  http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgگوئيچه قطبي

 

143

متن فراواني سندرم داون تغيير داده شده است .

 

146

پاراگراف دوم – (با تقسيم سلول هاي خود و نيز ) حذف شد.

 

168

در فعاليت 4- 8 شماره 3 اضافه شد.اگر فرد Yy با فرد yy آميزش نمايد نتايج چگونه خواهد بود .
همچنين  بيشتر بدانيد به فعاليت 5- 8  تغيير داده شد و كادر سبز آن نيز  برداشته شد. (متن اصلي كتاب گرديد)

 

219

زير نويس شكل تغيير داده شد است .

 

232

داودي  http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgزنبق

 

حذفيات كتاب زيست شناسي پيش دانشگاهي  سال تحصيلي 1392- 1391

(بر اساس كتاب چاپ 1390)

1.       فعاليت چگونه مي توانيد ساخته شدن پروتئين را مدل سازي كنيد ؟ (صفحه 27 تا صفحه 29)

2.       بيشتر بدانيد لكه گذاري سادرن... (صفحه 36 تا 38)

3.       پاراگراف تهيه نقشه و توالي يابي ساير جانداران (صفحه 45)

4.       فعاليت مدل سازي آزمايش هاي مهندسي ژنتيك (صفحه 50 تا 52)

5.       فعاليت چگونه مي توان كواسروات ها را مدل سازي كرد؟ (از صفحه 63 تا 64)

6.       پارگرافكتاب هاي ديگر نيز داروين را تحت تاثير قرار دادند (صفحه 82)

7.       پارگراف داروين سرانجام در سال 1859 انديشه هاي خود را منتشر كرد ( صفحه 83)

8.       پارگراف انقراض منجر به جانشيني گونه ها شده است (صفحه 84)

9.       گوناگوني منقار سهره ها (همه صفحه99)

10.   شكل 15-4 (صفحه 100)

11.   فعاليت تجزيه و تحليل تغيير جمعيت مارمولك ها (صفحه 100و 101)

12.   خود آزمايي صفحه 101

13.   فعاليت رانش ژن را مدل سازي كنيد (صفحه 112و 113)

14.   همه صفحه 141(پلي پلوئيدي درگندم)

15.   صفحه 179 از پاراگراف دوم متن  (آزمايشي كه درباره آواز...)  تا آخر متن در صفحه 180

16.   صفحه هاي 194 ،195،196و 197

17.   صفحه 204پاراگراف سوم تا آخر صفحه (خلاصه واكنش هاي وابسته به نور فتوسنتز...)

18.   بيشتر بدانيد بهداشت و زيست شناسي (صفحه 220)

19.   بيشتر بدانيد تخمير صنعتي (صفحه 223،224،225 و 226)

20.   كشف ويروس ها (صفحه  229 پارگراف اول، دوم وسوم)

21.   رده بندي باكتري ها ، ويژگي هاي يوباكتري ها ، آركي باكتري ها ، ويژگي هاي آركي باكتري ها (صفحه هاي 238، 239، 240)

22.   خود آزمايي صفحه 240

23.   فعاليت تشخيص باكتري هاي بيماري زا (صفحه 248 و ادامه آن در صفحه 249)

24.   صفحه 259 پاراگراف سوم  از جمله براي اين كار دونيمه پوسته از هم جدا مي شوند ...تا آخر پاراگراف.

25.   صفحه 263 پاراگراف آخر از جمله توليد مثل غير جنسي حدودا" تا 70 نسل ادامه دارد تا آخر صفحه

RTLFAfont:7.0pt style=width:118.5pt; background:#FFFFCA; padding:0cm 0cm 0cm 0cmRTLfont-size:9.0pt; font-family:font-size:9.0pt; font-family:font-size:9.0pt; font-family:
[ جمعه ۲۷ مرداد۱۳۹۱ ] [ 13:28 ] [ محمدرسول فلاح ]
۲- قلب

شاید بتوان قلب نازنین را خود خواه ترین عضو بدن دانست که از قضااین نوع خود خواهی خیلی هم خوب است!قلب که پمپاژ خون کسب وکارش است اول از همه به خودش خون می رساند! که اگر نمی کرد  نه از قلب نشان بود ونه از صاحب قلب!!
به این تست کنکور91 دقت کنید که به نوعی به روز شده تست های سال قبل قلب!!است با کمی شیطینت  در صورت سوال !برای پاسخ صحیح تست کلمه بعد از کلید طلایی است !

دهلیز قلب نازنینتان ! به موقع پرخون باد!


-    بلافاصله بعد از شنیدن صدای اول قلب در یک فرد سالم، ............


1) دریچه های سینی بسته می شوند. 

 2) خون در دهلیزها جمع می شود.


3) دریچه های دهلیزی – بطنی بسته می شوند.
                   

  4) فشار خون در بطن ها شدیداً افت می کند.

[ یکشنبه ۲۵ تیر۱۳۹۱ ] [ 19:5 ] [ محمدرسول فلاح ]
     1-گلبول قرمز  


این سلول فعال زیستی ایثار گرترین سلول بدن است !


نهایت ایثار دراین سلول است به همه سلول ها اکسیژن می رساند و


خود بی هوازی وبه روش تخمیر تنفسمی کند!


تست : ژنوم یابی ادمی با کدام سلول زیر امکان پذیر نیست؟کنکورباکمی تغییر85


1- پلاسموسیت     2-اریتروسیت    3- ماستوسیت    4-لنفوسیت


یادمان باشد اریتروسیت های بالغ فاقد ژنوم اند نه ژنوم هسته ا ی

نه ژنوم سیتوپلاسم دارند.[ پنجشنبه ۲۲ تیر۱۳۹۱ ] [ 13:5 ] [ محمدرسول فلاح ]

- ملخ وکرم خاکی همراه اول وهمیشگی شما!

اگر مرور سریع یر تستهای اخیر کنکور در چند سال اخیر بکنید

 بی شک کرم خاکی وملخ را زیارت میکنیدوهمیشه پای یکی

یاهر دو درمیان است!پس همین الان دست یه فلم شوید ودل وروده

 این دورا بیرون بریزید وهر انچه در کتاب های زیست

در باره این دوجونور بی مهره وبی جنبه نوشته !روی کاغذ بیاربد!

ازما گفتن ازشما نوشتن!

این آخری ازکنکور 91 که در گروه تست های ساده امسال جا می گیرد.

در ملخ ............... گنجشک، ................ می شود.

1) بر خلاف – آب در روده جذب

2) برخلاف – مواد غذایی در معده جذب

3) همانند – مواد گوارش نیافته در چینه دان ذخیره

4) همانند – غذا پس از گوارش شیمیایی وارد سنگدان

[ جمعه ۱۶ تیر۱۳۹۱ ] [ 12:15 ] [ محمدرسول فلاح ]
یه طور معمول فردی که ناقل هموفیلی است وگروه خونی A+دارد در

هربار میوز .........می سازد

1-یک نوع گامت 

2-حداکثر چهار گامت 

 3-هشت نوع گامت

4- حداقل دونوع گامتنکته جالب وکلیدی تست:


این فرد قطعا خانم تشریف دارند !چرا که مرد ناقل در این بیماریهای وایسته

بهxوجود خارجی وداخلی!ندارد!!

وزنان هم در هر بار میوز با هر ژنوتیپی یک نو ع گامت میدهند!

[ شنبه ۱۰ تیر۱۳۹۱ ] [ 13:29 ] [ محمدرسول فلاح ]
پیشنهاد سوم:این جند روز باقی مانده تاکنکورسراسری

درهیج ازمونی شرکت نکنید !


فقط تست های کنکور سراسری داخل وخارج کشور رابزنید با دقت! نه


سرسری!


حتی چند بار!

[ شنبه ۲۷ خرداد۱۳۹۱ ] [ 21:21 ] [ محمدرسول فلاح ]
دراین مجال اندک تاکنکور91پیشنهاد اول من این است :خواندن 


فصل های حیاتی زیرکه قلب زیست اند قلبت را احیا کن!


 


چهار فصل اخر پیش 


ژنتیک سوم با فصل 11 


فصل4و6و8زیست سال دوم

4
[ جمعه ۲۶ خرداد۱۳۹۱ ] [ 10:57 ] [ محمدرسول فلاح ]

درخواست مجوز براي ايجاد جنين دورگه انساني حيواني :          

     دانشمندان انگليسي براي خلق جنين دورگه متشكل از سلولهاي انسان و سلول تخم (‪ (egg‬حيوان براي انجام تحقيقات سلولهاي بنيادي و با هدف تهيه درماني براي بيماريهايي نظير پاركينسون، سكته و آلزايمر درخواست مجوز كرده‌اند.به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن، پژوهشگران كينگز كالج لندن و موسسه سلولهاي بنيادي نورث ايست انگلند (‪ (NESCI‬اين درخواست را به اداره جنين‌شناسي و بارورسازي انساني (‪ (HFEA‬كه بر تحقيقات جنيني و درمان باروري نظارت مي‌كند تسليم كرده‌اند.اگر اين درخواست مورد تاييد قرار گيرد جنين دورگه حاصله ‪ ۹۹/۹‬درصد انسان و ‪ ۰/۱‬درصد حيوان خواهد بود. دانشمندان اميدوارند با استفاده از سلول تخم حيوان، مشكل كمبود سلول تخم انسان باقيمانده از درمان لقاح خارج رحمي را برطرف كنند. اين سلولها براي تحقيقات سلولهاي بنيادي كاربرد دارد.دكتر استفان مينگر مدير آزمايشگاه زيست‌شناسي سلول‌هاي بنيادي در كينگز كالج مي‌گويد تهيه رشته‌هاي سلول بنيادي جنيني انسان از بدن مبتلايان به اختلالات ژنتيكي عصبي، به تحقيقات بنيادي و ابداع درمانهاي جديد براي اين بيماريهاي مغزي كمك مي‌كند.تصميم‌گيري در مورد اين درخواست ماهها به طول مي‌انجامد.ساير محققان با استقبال از اين درخواست اين اقدام را گام معقولي در تحقيقات سلولهاي بنيادي توصيف كرده‌اند.دكتر ولف ريك از موسسه بابراهام در انگليس مي‌گويد استفاده از سلول تخم حيوان بجاي سلول تخم انسان روشي معقول و عملي است كه اين فرايند را تسريع مي‌كند.دانشمندان قصد دارند در ابتدا از سلول تخم گاو براي رشد بافت جديدي كه از نظر ژنتيكي نظير بيماران است استفاده كنند.محققان از شيوه انتقال هسته استفاده مي‌كنند. در پرورش گوسفند دالي اولين حيوان همتاسازي شده در جهان همين شيوه بكار رفت. در آزمايش جديد نيز هسته سلول تخم حيوان خارج شده و هسته سلول انسان جايگزين آن مي‌شود.رشد اين تخم تا مرحله تشكيل بلاستوسيست كه يك دسته سلول است ادامه مي‌يابد. پس از ‪ ۶‬روز دانشمندان سلولهاي بنيادي را خارج مي‌كنند در اين مرحله اين سلولها مي‌تواند به هر نوع بافت يا سلولي تبديل شود. جنين اوليه نيز قبل از ‪ ۱۴‬روزگي از بين مي‌رود كه طبق قانون مجاز است.

[ سه شنبه ۲۰ دی۱۳۹۰ ] [ 14:46 ] [ محمدرسول فلاح ]
هورمونهاي FSH و  LH که از هيپوفيز ترشح مي شوند، در هر دو جنس نر و ماده بر فعاليتهاي غده هاي جنسي (ترشح هورمون جنسي و گامت سازي) اثر مي گذارند.

اعمال FSH (هورمون محرک فوليکولي):

در مرد : اثر بر لوله هاي اسپرم ساز و تحريک ساخته شدن اسپرم

در زن : اثر بر فوليکول و تحريک ترشح استروژن از آن

اعمال LH (هورمون لوتئيني کننده):

در مرد: اثر بر سلولهاي بينابيني بيضه و تحريک ترشح تستوسترون از اين سلولها

در زن : اثر بر فوليکول و تحريک ترشح استروژن از آن (همراه با FSH )

          کامل شدن اولين تقسيم ميوزي گامت ماده

          پاره شدن فوليکول و تخمدان و آزاد شدن گامت ماده (تخمک گذاري)

          تبديل باقيمانده فوليکول به جسم زرد

          اثر بر جسم زرد و تحريک ترشح استروژن و پروژسترون از آن

به اين ترتيب، بافت هدف هورمون FSH در مردان، لوله اسپرم ساز و در زنان، فوليکول است. بافت هدف LH در مردان، سلولهاي بينابيني بيضه و در زنان، هم فوليکول و هم جسم زرد است.

نکته بسيار مهم اين است که اين هورمونها، هورمون جنسي نيستند و ساختمان استروئيدي ندارند؛ بلکه پلي پپتيدي هستند و در نتيجه گيرنده آنها در غشاء سلولهاي هدف قرار دارد، نه درون سلول.

[ سه شنبه ۲۰ دی۱۳۹۰ ] [ 14:39 ] [ محمدرسول فلاح ]
ـ در مراحل‌ بروز آلرژي‌، آلرژن‌ در اولين‌ برخورد به‌ ... متصل‌ مي‌شود.

   1) پادتن‌هاي‌ سطح‌ ماستوسيت‌ها 

   2) پادتن‌هاي‌ موجود در پلاسما 

   3) پروتئينهاي‌ غشاي‌ لنفوسيت‌ها     

   4) گيرندة‌ آنتي‌ ژني‌ پلاسموسيت‌ ها


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۲۰ دی۱۳۹۰ ] [ 14:34 ] [ محمدرسول فلاح ]
ـ پروتئازهاي‌ شيرة‌ معده‌ در رودة‌ باريك‌ ...

   1) گوارش‌ مي‌يابند.                           2) به‌ تجزية‌ پروتئينها ادامه‌ مي‌دهند.

 3) جذب‌ مي‌شوند.                               4) موجب‌ افزايش‌ حركات‌ دودي‌ مي شوند‌

 فکر کن بعد ادامه مطلب برو!


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۲۰ دی۱۳۹۰ ] [ 14:32 ] [ محمدرسول فلاح ]
به نمونه دوم از شاهکار های تست کنکور ۹۰ دقت کنید:

کدام جاندار در محیط زیست خود بیشتر اوقات به تکیه گاه چسبیده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذایی مورد نیاز خود را با گوارش برون سلولی و درون سلولی تامین می کند؟

     1) هیدر                                 2) اسفنج                            

   3) کشتی چسب                        4) کپک مخاطی سلولی

 

این تست روی تست های دانشگاه ازاد را سفید کرد! تنهااطلاعاتی که مانده است بدهدنام جانوراست

که احتمالاطراح فراموش کرده است!!

اگر این جمله هم اضافه می کرد بد نبود:وگزینه ۱ جواب ان است!!

[ جمعه ۱۸ شهریور۱۳۹۰ ] [ 13:16 ] [ محمدرسول فلاح ]
نشخوار

در فصل گوارش در کتاب زیست شناسی سال دوم با فرآیند نشخوار در علفخوارانی مانند گاو، گوسفند، بز و گوزن آشنا شده اید و می دانید که این علفخواران، غذای خود را نیمه جویده می بلعند و پس از مدتی، مجددا این غذای نیمه جویده را به دهان خود باز می گردانند و کاملا می جوند. اکثر دانش آموزان تصور می کنند که این عمل، در ارتباط با موضوع گوارش سلولز در این جانواران است. جالب است بدانید که نشخوار برای گوارش سلولز لازم نیست. پس فلسفه این فرآیند چیست؟

ابتدا به این مضوع توجه کنید که علفخوارانی مانند فیل و اسب، نشخوار نمی کنند و سلولز را در روده بزرگ خود گوارش می کنند. به این ترتیب روشن می شود که عمل نشخوار برای گوارش سلولز ضروری نیست. در واقع، عمل نشخوار در علفخوارانی مانند گاو، یک فرآیند تکاملی در ارتباط با غذایابی بهینه ( فصل رفتارشناسی کتاب پیش دانشگاهی) است.

یک گاو وحشی را تصور کنید که هزاران سال پیش در چراگاه های آفریقا مشغول علف خوردن بوده است. دشمن این گاو، مثلا یک یوزپلنگ، از او بسیار سریعتر است و در محیط علفزار، استتار بهتری نیز دارد. به این ترتیب، گاو در حال چریدن شکار مناسبی برای او محسوب می شود و به راحتی مشخص است که هر چه مدت توقف گاو در چراگاه بیشتر باشد، شانس شکار شدنش نیز بیشتر است. از سوی دیگر، گاو برای تامین انرژی مورد نیازش، باید به اندازه کافی علف بخورد. چگونه ممکن است که گاو در مدت کوتاهی مقدار زیادی علف بخورد؟

فرآیند نشخوار در پاسخ به این پرسش تکامل یافته است. گاو با حذف زمان لازم برای جویدن کامل، مقدار زیادی علف را در مدت کوتاهی به صورت نیمه جویده می بلعد و از منطقه خطر (چراگاه) دور می شود. حالا او می تواند در گوشه ای بنشیند و غذای نیمه جویده خود را با خیال راحت نشخوار کند.

چرا این فرایند در تکامل علفخوارانی مانند اسب و فیل رخ نداده است؟ کاملا واضح است. سرعت اسب و جثه فیل شانس شکار شدن آنها را در هنگام چریدن به حداقل رسانده است و به همین دلیل آنها ترسی از توقف طولانی مدت در علفزار ندارند. در کتاب پیش دانشگاهی می خوانیم که اجداد اسبهای امروزی در جنگل زندگی می کردند و جثه کوچکتری از اسبهای امروزی داشتند با تغییر محل زندگی اسب از جنگل به علفزار، بزرگ شدن تدریجی جثه اسبها خطر شکار شدن آنها در این محیط جدید را کاهش داده است و به همین دلیل، آنها نیازی به نشخوار کردن غذای خود ندارند.

[ دوشنبه ۲۶ بهمن۱۳۸۸ ] [ 13:54 ] [ محمدرسول فلاح ]
نزیمهای تجزیه کننده و سازنده نشاسته و گلیکوژن

 

آنزیم تجزیه کننده نشاسته هم در جانوران وجود دارد و هم در گیاهان؛ با این تفاوت که این آنزیم در گیاهان یک آنزیم درون سلولی و در اغلب جانوران (جانوران دارای گوارش برون سلولی) برون سلولی  است.

آنزیم سازنده نشاسته در جانوران وجود ندارد و ویژه گیاهان است.

آنزیم تجزیه کننده گلیکوژن در جانوران به دو شکل وجود دارد: درون سلولی در سلولهایی مانند کبد و ماهیچه که گلیکوژن ساخته شده در این سلولها را تجزیه می کند و برون سلولی (در دستگاه گوارش ) که گلیکوژن موجود در غذاهای جانوری را تجزیه می کند.

آنزیم سازنده گلیکوژن در گیاهان وجود ندارد و ویژه جانوران است.

[ دوشنبه ۲۶ بهمن۱۳۸۸ ] [ 12:24 ] [ محمدرسول فلاح ]
درس خواندن برای کنکور
        مطلب را با این سؤال آغاز می کنم که آیا درس خواندن برای کنکور با درس خواندن برای امتحان پایان سال متفاوت است؟       در پاسخ باید گفت وقتی به نتایج امتحان پایان سال یک درس و نتایج کنکور همان در س نگاه می کنیم می بینیم در بعضی مواقع تفاوتهای زیادی به چشم می خورد مثلا ممکن است شخص در امتحان نمره بالایی گرفته باشد ولی در کنکور بر خلاف تصور رتبه خوبی کسب نکرده باشد بر عکس این حالت هم امکان دارد.
    وقتی ما برای پایان سال درس می خوانیم رقابتی با دیگران انجام نمی دهیم یعنی نمره ما درهر حالتی ربطی به نمره دیگران ندارد اما  در کنکور رقابتی یا یهتر بگوئیم مسابقه ای در میان است که کمترین تغییر در جواب ما می تواند در کل تاثیرخیلی کمی( به دلیل شرکت تعداد زیاد افراد ) بگذارد ولی این تغییر برای ما می تواند سرنوشت ساز باشد.
    مهمترین موضوع این است که سوالات پایان ترم تشریحی است هر سؤال از محلی مشخص مطرح می شود وکمی اشاره به موضوع می تواند مقداری از نمره را نصیب ما کند در صورتی که در سؤال چهار گزینه ای ممکن است حتی در مورد موضوع سؤال اطلاع کمی هم داشته باشیم ولی تا دقیقا جواب را ندانیم این موضوع کمکی به ما نمی کند حتی شاید به ضرر ما هم تمام شود به این دلیل که اطلاع کم از موضوع معمولا ما را به شک انداخته و امکان اینکه جواب را اشتباه علامت بزنیم وحتی نمره منفی بگیریم زیاد است.
    پس قبل از شروع برای مطالعه باید برنامه ای برای نوع درس خواندن داشته باشیم.بسته به تعداد افراد نوع در س خواندن می تواند متفاوت باشد ولی یک قاعده کلی وجود دارد وآن این است که برنامه ای را در نظر می گیریم، باید قابل اجرا باشد ومطلب مهم تر اینکه حتما آن را در زمانی که تعیین کردیم انجام دهیم یعنی در ساعتی که برای در س خواندن در نظر گرفته ایم هیچ کاری غیراز برنامه انجام ندهیم و خیلی راحت و بی تعارف به هر کسی که می خواهد باشد بگوئیم این ساعت را برای مطالعه در نظر گرفته اید. شروع هر کاری مشکل است ولی باید قبول کنیم تا از کاری لذت نبریم موفقیت خوبی در آن کار نمی توانیم داشته باشیم مخصوصا در کاری مثل این که موفقیت آن هم در سطح بالای خود لازم دارد.
    ابتدا باید تصمیم جدی بگیریم بعد برای هر درسی روشی را انتخاب کرده و اجرا کنیم استفاده از تجربه و راهنمایی های دیگران می تواند کمک زیادی به ما بکند چون اگر خودمان بخواهیم روشی را تجربه کنیم ممکن است باعث از دست رفتن یک سال از عمر ما شود.تنوع درسها واینکه هر درسی روش خواندن خودش (برای کنکور) را دارد میتواند وقت زیادی از ما بگیرد.                                                                                                بالا
       در زیر روشهایی برای درس زیست شناسی پیشنهاد می شود
     قبل از اینکه ما درس یا موضوع را کامل متوجّه شویم نباید به سراغ سؤال چهار گزینه ای آن موضوع برویم ، البته بعضی افراد ازاین روش استفاده می کنند ولی حداقل در زیست شناسی نمی تواند روش مناسبی باشد،هر سؤالی نکته ای دارد مخصوصا تاکید روی سوالات کنکور سالهای قبل می باشد چون این سوالات از نظر طراحی خیلی شبیه به سوالاتی است که قرار است ما جواب دهیم ومی تواند بهترین تمرین برای ما باشد .وقتی ما قبل از خواندن موضوع سؤال ، به جواب آن نگاه کنیم دیگر آن سؤال ارزش تمرین برای ما ندارد.
   خلاصه پاراگراف قبل اینکه آغاز خواندن برای کنکورمانند مطالعه برای امتحان پایان سال و پاسخ به سوالات تشریحی می باشد.  هدف ما فقط درک مطلب است.
         روش اوّل:(مخصوص دانش آموزانی که پیش دانشگاهی را تمام کرده یا امسال می خوانند)
    1- خواندن روزنامه ای- در این روش کتاب را به شکل کلّی مثل خواندن روزنامه می خوانیم .وقتی مطلبی را در روزنامه می خوانیم بطور کلّی مطلب را متوجّه شده ایم ومعمولا اگر از جزيیات مطلب از ما پرسیده شود باید دوباره به متن نگاه کنیم تا بتوانیم جواب دهیم.شروع خواندن به این روش چند مزیت دارد از جمله اینکه معمولا در کتابهای سال جدید مطالبی کم یا زیاد می شود که ما از آنها اطلاع پیدا می کنیم-مطالبی که قبلا خواندیم و فراموش شده یاد آوری می شود- ودر انتها دیدی کلّی از کتاب ها پیدا می کنیم.
    2- توجّه به جزيیات-این بار با دقًت بیشتری مطالب را مرور می کنیم.
    3- این بار به شکلی می خوانیم تا بتوانیم سؤالات تشریحی را بتوانیم جواب دهیم.
    اگر لازم بود دوره را تکرار می کنیم.
    لازم به یاد آوری است که یکی از دوره های زیست آزمون به این شکل برگزار می شود.
         روش دوّم:(مخصوص دانش آموزانی که از سال دوّم شروع به آماده شدن برای کنکور می کنند)
    -در این روش دانش آموزبعد از اینکه در طول سال درس هر فصل را مطالعه کرد، سوالات چهار گزینه ای آن موضوع را جواب می دهد.   
         روش سوّم:(مخصوص دانش آموزانی که دیپلمی غیر از تجربی دارند ولی مایل به شرکت در کنکور تجربی هستند)
      - این دانش آموزان کتاب سالهای دوم تا پیش دانشگاهی را می خوانند و سپس به مسئله کنکور می پردازند.یعنی روش اول را کامل و دقیقتر اجرا می کنند.دوره های این سایت می تواند کمک زیادی به دانش آموزان کند.
(افرادی دردرس خواندن موفق ترند که ازدرس خواندن لذت ببرند،پس درس خواندن را رقیبی برای تفریح خود ندانیم بلکه آن را در لیست تفریحات خود قرار دهیم)
[ پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۸۸ ] [ 11:46 ] [ محمدرسول فلاح ]
جهش، یعنی تغییر توالی در ماده وراثتی. از آنجا که ماده وراثتی در سلولهای زنده امروزی، DNA  است، وقتی از جهش صحبت می کنیم، معمولا معنای این کلمه تغییر توالی نوکلئوتیدهای DNA است. با این وجود در دو مورد زیر تغییر توالی نوکلئوتیدهای RNA نیز جهش نامیده می شود:

اولین مورد، در مراحل پیدایش حیات است. می دانیم که ماده وراثتی اولیه در میکروسفرها، RNA بوده است و به همین دلیل می توانیم به تغییر توالی RNA در آن شرایط جهش بگوئیم.

دومین مورد در ویروسهای RNA دار مانند ویروس آنفلوانزا و ایدز است. می دانیم که ویروسها یکی از دو نوع اسید نوکلئیک را دارند و RNA در ویروسهای RNAدار ، ماده وراثتی آنها محسوب می شود و در نتیجه، تغییر توالی نوکلئوتیدهای آن جهش محسوب می شود

[ جمعه ۶ آذر۱۳۸۸ ] [ 13:54 ] [ محمدرسول فلاح ]

کدام بخش از دستگاه عصبی انسان از نظر اجزاء تشکیل دهنده به طناب عصبی پلاناریا شبیه تر است؟

1) عصب نخاعی              2) طناب عصبی              3) ریشه پشتی  4) ریشه شکمی

 

پاسخ

پلاناریا یک کرم پهن است و دو طناب عصبی جانبی دارد که از اکسونها و دندریتهای نورونها تشکیل شده است. در انسان، ریشه شکمی اعصاب نخاعی از اکسون نورونهای حرکتی تشکیل شده است. ریشه پشتی (که حسی است) دارای اکسون، دندریت و جسم سلولی نورونهای حسی است.

طناب عصبی در انسان، همان نخاع است که دارای اکسونها، دندریتها و اجسام  سلولی نورونها (در ماده خاکستری) است.

در حالی که عصب نخاعی در انسان، از اکسون (نورونهای حرکتی) و دندریت (نورونهای حسی) تشکیل شده است و پاسخ صحیح گزینه چند است؟!!

[ شنبه ۳۰ آبان۱۳۸۸ ] [ 22:18 ] [ محمدرسول فلاح ]
           

 

1- در پوست سلولهایی بنام لانگرهانس وجود دارند که مانند ماکروفاژ عمل می کنند که بابلعیدن عامل بیگانه آن را به دفاع اختصاصی تحویل میدهد .

 

2- در محل آسیب بافت موادی چون پروستاگلاندین ترشح می شوند (در کتاب بعنوان مواد شیمیایی ذکر شده )

 

3- واکنشهای التهابی چهار علامت دارند که مورد درد در کتاب ذکر نشده که علت ایجاد درد مواد شیمیایی آزاده شده و ورم می باشد .

 

4- لایه های مخاطی در مجرای تناسلی زن نیز وجود دارد . (در کتاب ذکر نشده )

 

5- چرک شامل سلولها و مایعی است که از مویرگها نشت کرده است .(در کتاب فقط سلول نوشته شده )

 

6- تب فاگوسیتوزرا افزایش میدهد . باعث افزایش ترشح آنتی بادی و افزایش تقسیم لنفوسیت می شود . گرما آهن در دسترس باکتریها را کم می کند و چون این ماده در متابولیسم باکتریها نقش دارد  پس خوب رشد نمی کند .

 

7- نوتروفیل ها و منوسیت هردو فاگوسیت هستند (البته بجز لنفوسیتها بقیه گلبولهای سفید فاگوسیت هستندودر کتاب فقط نوتروفیل نوشته شده )

 

8- پروتئینهای مکمل نقشهای دیگری نیز دارند : تشدید پاسخ التهابی و تسهیل بلع توسط ماکروفاژ

 

9- التهاب + پروتئینهای مکمل + آنتی بادی = این سه عامل دفاع اختصاصی را به غیر اختصاصی ربط میدهد . البته فاگوسیتوز نیز که در زمان التهاب رخ میدهد دفاع اختصاصی را به غیر اختصاصی ربط میدهد .

 

10- تمام سلولهای هسته دار بدن می توانند اینترفرون تولید کنند که برای هرگونه اختصاصی است بطوریکه اینترفرون یک گونه برای گونه دیگر موثر نمی باشد هرچند عامل بیماری مشترک باشد . کاراینترفرون بلوکه کردن تولید mRNA  است .

 

11- هر آنتی بادی حداقل دو جایگاه اتصال یکسان دارد .

 

12- ایمنی همورال بدون دخالت TCell اصلا امکان پذیر نیست . سیتوکینین ها که Tcell  ها ترشح می کنند محرک تقسیم Bcell هستند . آنتی ژن در این نوع ایمنی معمولا باکتری های محلول در خون می باشند . این ایمنی موجب مختل شدن پروتئین های مکمل نیز می شود .

 

13- در بیماری سندرم دی جرج که مربوط به بچه های فاقد تیموس می باشد. در ابتلا به عفونتهای باکتریایی Tcell  تولید نمی کند و در دفاع همورال نیز مشکل دارند .

 

14- درایمنی ،Tcell  ها به سلولهای آلوده به باکتری ، قارچ و پروتوزوئرها نیز حمله می کنند . همچنین به انگلهای کرمی و پاتوژنهای درون سلولی (عامل مالاریا ، لیشانیا ) نیز حمله می کنند . Tcell  ها فقط با آنتی ژنهای پپتیدی که توسط سلول دیگری بهT ارائه می شود همراه با سیستم MHCI واکنش میدهند گیرنده های آنها از نوع CD است دو نوع کمک کننده (CD )و                                                                                                                                                            4

کشنده (CD ) وجود دارد .

            8

Tcell -15  فاگوسیتوز را نیز افزایش میدهند .

 

16- دربیماری MS ، سلولهای T برضد میلین واکنش میدهند.

 

17- HIV  ، T کمک کننده را حذف می کند .

[ جمعه ۲۴ مهر۱۳۸۸ ] [ 9:41 ] [ محمدرسول فلاح ]
 • کلم بروکلي کلم بروکسلکلم بروکسلکلم پيچگل کلم
  کلم بروکلي   کلم بروکسل      کلم پيچ               گل کلم
   
 • کلم چينيکلم چينيکلم کولارد

     کلم چيني         کلم کولارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ جمعه ۸ آذر۱۳۸۷ ] [ 10:25 ] [ محمدرسول فلاح ]

 

نکات مهم قابل توجه در این تصویر عبارتند از:

شکل مربوط به یک جوانه چشایی زبان است. سه نوع سلول در این شکل دیده می شود: اول سلولهای نگهبان که سلولهای غیر عصبی هستند، دوم سلولهای چشایی که همان گیرنده حس چشایی هستند و سوم نورونهای حسی که با سلولهای چشایی سیناپس می کنند و پیام حس چشایی را از این سلولها دریافت می کنند. پیام حس چشایی توسط اکسون نورونهای حسی از جوانه چشایی خارج می شود. به این ترتیب، این جمله:

"پیام چشایی توسط اکسون سلولهای گیرنده چشایی (یا اکسون سلولهای چشایی) از جوانه چشایی خارج می شود."

غلط است.

[ جمعه ۸ آذر۱۳۸۷ ] [ 10:18 ] [ محمدرسول فلاح ]

لنفوسیتها، انواعی از گلبولهای سفید هستند که در واکنشهای ایمنی اختصاصی نقش دارند. این سلولها، علاوه بر آنکه همانند سایر سلولهای خون در مغز قرمز استخوان تولید می شوند، در بافتهای لنفی همانند طحال، تیموس و لوزه ها نیز به وجود می آیند؛ به نحوی که تعداد کمی از لنفوسیتها در مغز استخوان ساخته می شوند و بیشتر آنها به وسیله بافت لنفی به وجود می آیند. (ص 108 کتاب زیست شناسی سال دوم)

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات مهم قابل توجه در این تصویر عبارتند از:

صفرا از کبد توسط یک مجرا خارج می شود و در اکثر مواقع، به کیسه صفرا می رود. پس از ورود غذا به دوازدهه، کیسه صفرا منقبض می شود و صفرا از طریق مجرایی که از پشت دوازدهه عبور می کند و در انتها با مجرای لوزالمعده مشترک است، به دوازدهه می ریزد. به این ترتیب، صفرا و ترشحات برون ریز لوزالمعده (بیکربنات و آنزیمها) از طریق یک مجرای مشترک به دوازدهه وارد می شوند. از آنجا که خنثی کردن اسید معده بر عهده صفرا و بیکربنات است، امکان بروز زخمهای دوازدهه در بخش قبل از ورود ترشحات کبد و لوزالمعده به دوازدهه، بیشتر است.
 


 

 

 

 

در مراحل ساخته شدن پلی پپتیدی با n آمینو اسید:

_ با در نظر گرفتن کدون پایان، (n+1) کدون در ترجمه شرکت دارند

_ کدون آغاز (کدون شماره 1) در جایگاه A قرار نمی گیرد و کدون پایان (کدون شماره n+1) در جایگاه p قرار نمی گیرد؛ بنابراین n کدون (از کدون شماره 1 تا کدون شماره n ) در جایگاه pو n کدون (از کدون شماره 2 تا کدون شماره n+1) در جایگاه Aقرار می گیرد.

_ تعداد tRNA های قرار گرفته در جایگاه P برابر با تعداد آمینواسیدها (n) است و تعداد tRNA های قرار گرفته در جایگاه A از تعداد آمینواسیدها یکی کمتر (n-1) است.

_ تمامی وقایع مرحله ادامه ترجمه، (n-1) بار انجام می شوند و مثلا ریبوزوم (n-1) بار بر روی mRNA حرکت می کند.

 

 

 

 

20 آبان

 

 

 

نکات بسيار مهم اين تصوير عبارتند از :

سلولهای نگهبان روزنه در اثر دریافت آب از سلولهای اطراف خود (بقیه سلولهای اپیدرمی) دچار تورژسانس می شوند و از هم دور می شوند

که نتیجه آن باز شدن منفذ روزنه است. در حالت برعکس، هنگامی که سلولهای نگهبان روزنه آب از دست می دهند، منفذ روزنه بسته می شود.

با توجه به نقش آبسیزیک اسید در بسته شدن روزنه، می توان وقایع شکل 2 (راست) را به این هورمون گیاهی نسبت داد.

نکته جالب دیگری که در این شکل به چشم می خورد، وجود کلروپلاست در سلولهای نگهبان روزنه است که نشاندهنده توانایی فتوسنتز در این سلولهاست. به طور کلی، برخی از سلولهای سه نوع بافت گیاهی، قدرت فتوسنتز دارند، که عبارتند از: پارانشیم، کلانشیم و اپیدرم. البته به خاطر داشته باشید که در هیچ کدام از این سه نوع بافت، همه سلولها قدرت فتوسنتز ندارند.

 

 

 

 

کپسول باکتریها، پوشش چسبناکی از جنس پلی ساکارید است که در برخی باکتریها وجود دارد و دیواره باکتری را احاطه کرده است. کپسول باکتریها از سلول باکتری محافظت می کند و در چسبیدن باکتری به سطوح مختلف مثل سنگهایی که در مسیر جریان سریع آب قرار دارند یا بافتهای بدن انسان کمک می کند. در باکتریهای بیماریزا مثل استرپتوکوکوس نومونیا، کپسول باکتری را در برابر دستگاه ایمنی بدن حفظ می کند. دقت کنید که استرپتوکوکوس نومونیای فاقد کپسول، دیواره دارد.
 

 

 

 

 

 

 

 

نکات بسيار مهم اين تصوير عبارتند از :

لايه هاي تشکيل دهنده دو سر استخوان دراز به ترتيب از خارج به داخل عبارتند از: غضروف، استخوان متراکم و استخوان اسفنجي که حفرات آن از مغز قرمز استخوان پر شده است.

لايه هاي تشکيل دهنده بخش مياني (تنه) استخوان دراز به ترتيب از خارج به داخل عبارتند از: بافت پيوندي رشته اي، استخوان متراکم و حفره مرکزي استخوان که از مغز زرد استخوان پر شده است.

مغز قرمز استخوان، محل ساخته شدن گلبولهاي خون است و در مغز زرد استخوان، گلبول سازي انجام نمي شود. مي دانيم که تا حدود 5 سالگي، تمامي بخشهاي مغز استخوانهاي دراز، خونسازي مي کنند؛ در نتيجه، مي توان نتيجه گرفت که تا 5 سالگي، حفره مياني تنه استخوانهاي دراز نيز داراي مغز قرمز است و پس از آن، مغز استخوان در اين بخش تبديل به مغز زرد مي شود.

 

 

 

 

در گردش عمومی خون که از بطن چپ آغاز می شود و به دهلیز راست ختم می شود، همه سرخرگها خون روشن و همه سیاهرگها خون تیره دارند.

در گردش ششی خون که از بطن راست آغاز و به دهلیز چپ ختم می شود، همه سرخرگها خون تیره و همه سیاهرگها خون روشن دارند.

گردش خون جفت از طرف مادر جزء گردش عمومی و از طرف جنین شبیه به گردش ششی است؛ یعنی سرخرک مادری خون روشن و سیاهرگ مادری خون تیره دارند، ولی سرخرگهای بند ناف (بند ناف دو سرخرگ دارد) خون تیره دارند و سیاهرگ بند ناف خون روشن دارد. به این ترتیب، بند ناف دو رگ با خون تیره و یک رگ با خون روشن دارد.

[ شنبه ۲۵ آبان۱۳۸۷ ] [ 20:28 ] [ محمدرسول فلاح ]

اگرچه اختلال ديد رنگ (کور رنگي) می تواند در اثر بيماری و بصورت اکتسابی حادث گردد ولی  تقريبا در غالب موارد ناشی از يک اختلال توارثی است و در بدو تولد وجود دارد. اين اختلال ژنتيکی چون غالبا وابسته به کروموزمهای جنسی است، در نتيجه ميزان بروز آن در زن و مرد متفاوت می باشد.  در خانواده فرد کور رنگ، افراد مونث معمولا بدون علامت هستند ولی می توانند حامل کروموزم معيوب باشند و به نسلهای بعدی آن را انتقال دهند. اما افراد مذکر علائم بيماری را نشان می دهند. در جامعه حدود ۸ درصد افراد مذکر و ۵/۰ درصد افراد مونث اختلال ديد رنگ دارند.

در شبکيه چشم انسان دو نوع سلول حساسه بنام سلولهای استوانه ای و سلولهای مخروطی وجود دارد. اين سلولها انرژی نورانی را تبديل به انرژی الکتريکی می کنند و آن را از طريق عصب بينايی به مغز مخابره می نمايند. سلولهای مخروطی هستند که در درک رنگها نقش بازی می کنند. سه نوع مختلف از سلولهای مخروطی وجود دارد که هر کدام از آنها به يک نوع رنگ اصلی (قرمز، سبز، و آبی) پاسخ می دهد. در يک فرد طبيعی هر سه نوع سلول مخروطی فعال هستند و بنابراين يک فرد طبيعی قادر به درک  هر سه نوع رنگ قرمز، سبز، و آبی و طبعا طيف کامل رنگها خواهد بود. 

در افرادی که اختلال ديد رنگ دارند، حداقل يک نوع از اين سه نوع سلول مخروطی، بصورت ناقص يا کامل کارايی نداشته و در نتيجه اين افراد در تشخيص بعضی از رنگها دچار مشکل می گردند.

برای سادگی درک مطلب، می توان چنين در نظر گرفت که تمام افرادی که اختلال ديد رنگ دارند به نوعی در تشخيص قسمت قرمز و يا سبز طيف رنگی اشکال دارند، چرا که افرادی که در ناحيه آبی طيف مشکل دارند، بسيار نادر هستند.

تشخيص اختلال ديد رنگ يا کور رنگی از طريق انجام تست های مختلف ميسر می باشد. از آنجايی که اينگونه اختلالات ديد رنگ عمدتا ارثی می باشند، درمان اساسی برای آن وجود ندارد، اما چند نکته را بايد در نظر داشت:

 • اين افراد از بقيه جهات کاملا سالم هستند و معمولا در زندگی روزمره و عادی هيچگاه دچار مشکل نمی گردند.

 • خيلی از افراد تصور می کنند که کسی کور رنگی دارد همه چيز را سياه و سفید می بيند در حالی که اين تصور غلطی است (بيماری که کوری رنگی هر سه نوع رنگ را باهم داشته باشد بسيار بسيار نادر است).

 • اين افراد معمولا در ناميدن رنگهای اصلی در اجسامی که ذاتا با يک رنگ خاص  هستند اشتباه نمی کنند. فقط بعضی مواقع در افتراق سبز از قرمز يا قرمز از مشکی در کنار يکديگر اشتباه می کنند. بعنوان مثال فردی با کور رنگی کامل ممکن  است جوراب سبز را با نوع قرمز آن اشتباه کند، يا کراوات قرمز را جای کراوات مشکی در مراسم عزاداری استفاده کند.  

 • بعضی از اين افراد ممکن است هيچگاه به مشکل اختلال ديد رنگ خود پی نبرند.

 • بسياری از افرادی که مشکل ديد رنگ دارند فقط هنگامی متوجه آن شده اند که به نحوی مورد آزمايش ديد رنگ قرار گرفته اند مثلا برای معاينات استخدامی در نيروهای نظامی،انتظامی، يا خلبانی.

 • همچنين بايد در نظر داشته باشيم که اين افراد نقص ديد رنگ خود را بخوبی جبران می کنند به نحوی که حتی در مواردی جزئياتی را می توانند ببينند که افراد با ديد رنگ طبيعی ممکن است به آن توجه نکنند، چرا که اين افراد بيشتر به شکل اجسام توجه دارند تا به رنگ آنها.   

 • استفاده از بعضی از فيلترها، عينکها، يا کنتاکت لنزهای رنگی مثلا فيلتر قرمز تا حدی می تواند مشکل اين افراد را در تشخيص بعضی از رنگهای نزديک به هم حل کند.

[ جمعه ۱۷ آبان۱۳۸۷ ] [ 12:55 ] [ محمدرسول فلاح ]
فصل های ۷و۸ کتاب سوم از فصل های پر سئوال ومهم کتاب سوم است :               

   نکات فصل هفتم: توليدمثل جنسي
مقدمه:
1-        ميزان شباهت فرزندان به والدين و ديگر اعضاي خانواده ، به نوع توليد مثل بستگي دارد.
2-        توليد مثل انواع گوناگون دارد كه دو نوع اصلي آن عبارتند از 1- توليد مثل غير جنسي و 2- توليد مثل جنسي
3-        در توليد مثل غير جنسي :
a.    فقط يك والد شركت دارد كه يك نسخه از تمامي ژن هاي خود را به قرزندان خود منتقل مي كند.
b.     در اين نوع توليد مثل ، سلول هاي هاپلوئيد مثل گامت ها ، با هم ادغام نمي شوند.
c.     در اين نوع توليد مثل فردي كه به وجود مي آيد يك كلون است ( كلون جانداري است كه از نظر ژنتيكي درست مانند والد خود است)
d.     در اين نوع توليد مثل تقسيم ميوز انجام نمي شود.
4-        در توليد مثل جنسي :
a.     دو والد شركت دارد .
b.     تقسيم ميوز صورت مي گيرد .
c.     سلول هاي جنسي هاپلوئيد نير توليد مي شود كه با هم ادغام و سلول تخم را به وجود مي آورند.
d.     به دليل به اشتراك گذاشتن ژن ها از والدين در فرزند ، فرزند دقيقا مشابه يكي ازدو والد نيست.
e.     توليبد مثل جنسي در يوكاريوت ها مشاهده مي شود.
5-        انواع توليد مثل غير جنسي عبارتند از :
a.     تقسيم شدن كه مثلا در آميب صورت مي گيرد .
b.     قطعه قطعه شدن كه مثلا در اسپيروژير صورت مي گيرد.
c.     جوانه زدن كه مثلا در هيدر صورت مي گيرد.
6-     بسياري از جانداران بنا به شرايط محيطي ، روش هاي متفاوتي را براي توليد مثل بر مي گزينند. مثلا اسپيروژير علاوه بر قطعه قطعه شدن ، با تقسيم سلول ها و نيز در شرايط نامساعد محيطي ، با توليد مثل جنسي نيز تكثير مي يابد. همچنين هيدر علاوه بر جوانه زدن ، توليد مثل جنسي نيز دارد.
چرخه هاي زندگي در يوكاريوت ها
7-     چرخه ي زندگي همه ي جانداران داراي توليد مثل جنسي از يك الگوي اساسي پيروي مي كند و آن تناوب بين دو مرحله ي ديپلوئيدي و هاپلوئيدي است .
8-        تفاوت چرخه هاي زندگي در جانداران اين است كه كدام سلول ميوز انجام مي دهد و در چه زماني ميوز رخ مي دهد.
9-        در كل سه نوع چرخه ي سلولي وجود دارد 1- هاپلوئيد 2- ديپلوئيد و 3- تناوب نسل ها
چرخه ي زندگي هاپلوئيدي
10-    اين نوع چرخه ساده ترين نوع چرخه ها است.
11-    در اين چرخه ، سلول هاي هاپلوئيد بيشترين بخش چرخه را تشكيل مي دهند.
12-    در اين چرخه ، سلول تخم ( زيگوت ) تنها سلول ديپلوئيد است.
13-    در اين نوع چرخه ، جاندار پرسلولي و اصلي داراي سلول هاي هاپلوئيد است.
14-    در اين چرخه براي توليد سلول هاي گامت ، تقسيم ميتوز رخ مي دهد.
15-    مسير چرخه به اين صورت است كه:
a.      سلول تخم فوراً ميوز  انجام مي دهد و سلول هاي هاپلوئيدي به نام هاگ يا اسپور به وجود مي آيد
b.      هر اسپور يا هاگ با تقسيمات ميتوزي خود جاندار پر سلولي هاپلوئيد را مي سازند.
c.     سرانجام بعضي سلول هاي هاپلوئيد جاندار با تقسيمات ميتوزي خود ، گامت هاي هاپلوئيد را به وجود مي آورند.
d.      گامت ها در فرآيندي به نام هم جوشي به يكديگر ملحق شده و دوباره سلول تخم را مي سازند.
16-   اين نوع چرخه زندگي در بسياري از آغازيان ، قارچ ها و جلبك ها مشاهده مي شود. نمونه ي جلبك ها كلاميدوموناس است كه نوعي جلبك تك سلولي است.
چرخه ي زندگي ديپلوئيدي
17-    بارزترين ويژگي اين چرخه اين است كه سلول هاي افراد بالغ ، ديپلوئيد هستند.
18-    در اين چرخه براي توليد گامت ها تقسيم ميوز انجام مي شود.
19-    در اين نوع چرخه تنها سلول هاي هاپلوئيدي ، گامت ها هستند.
20-    در اين چرخه ، هاگ توليد نمي شود.
21-    اين چرخه در بيشتر جانوران از جمله انسان مشاهده مي شود.
22-    مسر چرخه به اين صورت است كه :
a.     سلول تخم با تقسيمات ميتوزي خود فرد پرسلولي ديپلوئيدي را مي سازد.
b.     سرانجام بعضي از سلول هاي ديپلوئيد در فرد بالغ ، تقسيم ميوزي انجام داده و سلول هاي گامت را به وجود مي آورند.
c.     سلول هاي گامت نر و ماده در فرآيندي به نام لقاح با هم تركيب شده و سلول تخم يا زيگوت را يه وجود مي آورند.
بقیه درادامه مطلب


ادامه مطلب
[ جمعه ۱۷ خرداد۱۳۸۷ ] [ 12:39 ] [ محمدرسول فلاح ]
اسرار خوراکی ها درشبهای کنکور:

همه آن چيزهايي که يک کنکوري بايد درباره ي تغذيه بداند
  . دنياي خوراکي ها، دنياي پيچيده اي است . جايي که انواع پروتئين ها و ويتامين ها در هم مي پيچند و خواص معجزه گونه اي مي آفرينند . براي داشتن يک زندگي سالم و شاداب توجه به رژيم غذايي و نوع تغذيه مهم است و هنگامي که پاي کنکور در ميان باشد توجه به اين امر بيش از پيش احساس مي شود . زيرا درس خواندن يک کار فکري و انرژي بر است . تغذيه مناسب به تنهايي براي موفقيت در کنکور معجزه نمي کند ، اگر درس هاي خود را خوب ياد گرفته و به آن چه که در پي مي آيد توجه کنيد ، به اميد خدا پيروز مي شويد
يک / صبحانه فراموش نشود . صبحانه نه تنها انرژي بدن براي فعاليت روزانه را تأمين مي کند، بلکه باعث افزايش تمرکز حواس و افزايش قدرت يادگيري مي شود و از کاهش قند خون جلوگيري مي کند
دو/ ميان وعده هاي غذايي فراموش نشود . بهتر است به جاي اين که سه وعده غذايي پرحجم و سنگين بخوريد ، از ميان وعده هاي غذايي استفاده کنيد زيرا غذاي پرحجم باعث خواب آلودگي مي شود و از سوي ديگر مصرف ميان وعده هاي غذايي باعث از بين رفتن احساس ضعف مي شود
سه / مصرف سبزي و ميوه از نان شب هم واجب تر است . مصرف ميوه و سبزي ، ويتامين هاي لازم بدن را تأمين مي کند و از سوي ديگر ثابت شده است که بين استرس و مشکلات گوارشي رابطه مستقيمي وجود دارد که مصرف ميوه ها باعث کاهش مشکلات گوارشي مي شود. مصرف ميوه ها هم چنين باعث افزايش قدرت يادگيري و حافظه ، بالا بردن ايمني بدن و تنظيم فعاليت هاي بدن مي شود
چهار / خوراکي هاي کم حجم و پرکالري مصرف کنيد . گردو و بادام ، حبوبات ، شير ، عسل و خرما پيشنهادهاي خوبي هستند
پنج / اضطراب و استرس خود را با مصرف ويتامين "سي" ، آب پرتقال ، دارچين ، ليمو شيرين، کيوي ، ليموترش و توت فرنگي کاهش دهيد
شش / مصرف لبنيات انتقال پيام هاي عصبي را تنظيم مي کند. پس زنده باد شير و ماست و دوغ و پنير
هفت / اگر دچار کم خوني و فقر آهن هستيد ، گوشت قرمز و جگر را فراموش نکنيد
هشت / داستان ماهي و فسفر را که هم ديگر همه شما از بر هستيد . ماهي داراي امگا سه است که در تقويت حافظه و يادگيري بسيار مؤثر است و کلسترول خون را نيز تنظيم مي کند
نه / باز هم شير بخوريد ، مصرف شير نه تنها باعث تأمين انرژي بدن مي شود ، بلکه از استرس نيز مي کاهد
ده / ويتامين "دي" و "سي" پادشاه ويتامين ها براي يک کنکوري هستند . نيز باعث افزايش قدرت يادگيري مي شود . حبوبات سرشار از ويتامين دي هستند . خوردن تخم مرغ و گوشت قرمز نيز در تأمين ويتامين "دي" بدن مؤثر است
اين روزها بايد بيشتر مواظب سلامتي خود باشيد . مصرف سير مي تواند در اين راه به شما کمک کند زيرا باعث افزايش قدرت سيستم ايمني بدن مي شود
وقت براي رژيم گرفتن زياد است . اين چند روز باقي مانده تا کنکور را بي خيال رژيم شويد و اجازه بدهيد که انواع پروتئين ها و ويتامين ها به بدن شما سرازير شوند . ضرر نخواهيد کرد

[ چهارشنبه ۸ خرداد۱۳۸۷ ] [ 15:14 ] [ محمدرسول فلاح ]
درس خواندن برای کنکور
        مطلب را با این سؤال آغاز می کنم که آیا درس خواندن برای کنکور با درس خواندن برای امتحان پایان سال متفاوت است؟       در پاسخ باید گفت وقتی به نتایج امتحان پایان سال یک درس و نتایج کنکور همان در س نگاه می کنیم می بینیم در بعضی مواقع تفاوتهای زیادی به چشم می خورد مثلا ممکن است شخص در امتحان نمره بالایی گرفته باشد ولی در کنکور بر خلاف تصور رتبه خوبی کسب نکرده باشد بر عکس این حالت هم امکان دارد.
    وقتی ما برای پایان سال درس می خوانیم رقابتی با دیگران انجام نمی دهیم یعنی نمره ما درهر حالتی ربطی به نمره دیگران ندارد اما  در کنکور رقابتی یا یهتر بگوئیم مسابقه ای در میان است که کمترین تغییر در جواب ما می تواند در کل تاثیرخیلی کمی( به دلیل شرکت تعداد زیاد افراد ) بگذارد ولی این تغییر برای ما می تواند سرنوشت ساز باشد.
    مهمترین موضوع این است که سوالات پایان ترم تشریحی است هر سؤال از محلی مشخص مطرح می شود وکمی اشاره به موضوع می تواند مقداری از نمره را نصیب ما کند در صورتی که در سؤال چهار گزینه ای ممکن است حتی در مورد موضوع سؤال اطلاع کمی هم داشته باشیم ولی تا دقیقا جواب را ندانیم این موضوع کمکی به ما نمی کند حتی شاید به ضرر ما هم تمام شود به این دلیل که اطلاع کم از موضوع معمولا ما را به شک انداخته و امکان اینکه جواب را اشتباه علامت بزنیم وحتی نمره منفی بگیریم زیاد است.
    پس قبل از شروع برای مطالعه باید برنامه ای برای نوع درس خواندن داشته باشیم.بسته به تعداد افراد نوع در س خواندن می تواند متفاوت باشد ولی یک قاعده کلی وجود دارد وآن این است که برنامه ای را در نظر می گیریم، باید قابل اجرا باشد ومطلب مهم تر اینکه حتما آن را در زمانی که تعیین کردیم انجام دهیم یعنی در ساعتی که برای در س خواندن در نظر گرفته ایم هیچ کاری غیراز برنامه انجام ندهیم و خیلی راحت و بی تعارف به هر کسی که می خواهد باشد بگوئیم این ساعت را برای مطالعه در نظر گرفته اید. شروع هر کاری مشکل است ولی باید قبول کنیم تا از کاری لذت نبریم موفقیت خوبی در آن کار نمی توانیم داشته باشیم مخصوصا در کاری مثل این که موفقیت آن هم در سطح بالای خود لازم دارد.
    ابتدا باید تصمیم جدی بگیریم بعد برای هر درسی روشی را انتخاب کرده و اجرا کنیم استفاده از تجربه و راهنمایی های دیگران می تواند کمک زیادی به ما بکند چون اگر خودمان بخواهیم روشی را تجربه کنیم ممکن است باعث از دست رفتن یک سال از عمر ما شود.تنوع درسها واینکه هر درسی روش خواندن خودش (برای کنکور) را دارد میتواند وقت زیادی از ما بگیرد.                                                                                                بالا
       در زیر روشهایی برای درس زیست شناسی پیشنهاد می شود
     قبل از اینکه ما درس یا موضوع را کامل متوجّه شویم نباید به سراغ سؤال چهار گزینه ای آن موضوع برویم ، البته بعضی افراد ازاین روش استفاده می کنند ولی حداقل در زیست شناسی نمی تواند روش مناسبی باشد،هر سؤالی نکته ای دارد مخصوصا تاکید روی سوالات کنکور سالهای قبل می باشد چون این سوالات از نظر طراحی خیلی شبیه به سوالاتی است که قرار است ما جواب دهیم ومی تواند بهترین تمرین برای ما باشد .وقتی ما قبل از خواندن موضوع سؤال ، به جواب آن نگاه کنیم دیگر آن سؤال ارزش تمرین برای ما ندارد.
   خلاصه پاراگراف قبل اینکه آغاز خواندن برای کنکورمانند مطالعه برای امتحان پایان سال و پاسخ به سوالات تشریحی می باشد.  هدف ما فقط درک مطلب است.
         روش اوّل:(مخصوص دانش آموزانی که پیش دانشگاهی را تمام کرده یا امسال می خوانند)
    1- خواندن روزنامه ای- در این روش کتاب را به شکل کلّی مثل خواندن روزنامه می خوانیم .وقتی مطلبی را در روزنامه می خوانیم بطور کلّی مطلب را متوجّه شده ایم ومعمولا اگر از جزيیات مطلب از ما پرسیده شود باید دوباره به متن نگاه کنیم تا بتوانیم جواب دهیم.شروع خواندن به این روش چند مزیت دارد از جمله اینکه معمولا در کتابهای سال جدید مطالبی کم یا زیاد می شود که ما از آنها اطلاع پیدا می کنیم-مطالبی که قبلا خواندیم و فراموش شده یاد آوری می شود- ودر انتها دیدی کلّی از کتاب ها پیدا می کنیم.
    2- توجّه به جزيیات-این بار با دقًت بیشتری مطالب را مرور می کنیم.
    3- این بار به شکلی می خوانیم تا بتوانیم سؤالات تشریحی را بتوانیم جواب دهیم.
    اگر لازم بود دوره را تکرار می کنیم.
    لازم به یاد آوری است که یکی از دوره های زیست آزمون به این شکل برگزار می شود.
         روش دوّم:(مخصوص دانش آموزانی که از سال دوّم شروع به آماده شدن برای کنکور می کنند)
    -در این روش دانش آموزبعد از اینکه در طول سال درس هر فصل را مطالعه کرد، سوالات چهار گزینه ای آن موضوع را جواب می دهد.   
         روش سوّم:(مخصوص دانش آموزانی که دیپلمی غیر از تجربی دارند ولی مایل به شرکت در کنکور تجربی هستند)
      - این دانش آموزان کتاب سالهای دوم تا پیش دانشگاهی را می خوانند و سپس به مسئله کنکور می پردازند.یعنی روش اول را کامل و دقیقتر اجرا می کنند.دوره های این سایت می تواند کمک زیادی به دانش آموزان کند.
(افرادی دردرس خواندن موفق ترند که ازدرس خواندن لذت ببرند،پس درس خواندن را رقیبی برای تفریح خود ندانیم بلکه آن را در لیست تفریحات خود قرار دهیم)
[ چهارشنبه ۸ خرداد۱۳۸۷ ] [ 15:6 ] [ محمدرسول فلاح ]
نکات مهم تستی فصل اول کتاب زیست 2
 
ادامه مطلب راکلیک کنید
ادامه مطلب
[ دوشنبه ۹ اردیبهشت۱۳۸۷ ] [ 23:5 ] [ محمدرسول فلاح ]

نکات مهم فصل 4 زیست 2 - قسمت اول
فصل چهارم هورمون ها و دستگاه درون ریز
1-     هورمون ها توسط سلول های خاصی و فقط در خون ترشح می شوند و در واقع نوعی پیک شیمایی چرا که عملکرد سلول های مقصد را تغییر می دهد.
2-     دستور هورمون هم به نوع هورمون بستگی دارد و هم به سلول هدف و یکی از کار کرد های آن ایجاد هماهنگی بین تولید، مصرف و ذخیره ی انرژی است.
3-      موادی وجود دارند که بدون ورود به جریان خون بر روی سلول ها ی مجاور خود اثر می گذارند...این مواد هم به عنوان پیک شیمیایی عمل می کنند و بر عملکرد سلول هدف تاثیر می گذارند، اما معمولا به آنها هورمون گفته نمی شود..مانند انتقال دهنده های عصبی
4-      تفاوت انتقال دهنده های عصبی با هورمون ها در این است که عملکرد سریع و عمری کوتاه دارند در حالی که هورمون ها معمولا اثری کند تر و طولانی تر دارند. و انتقال دهند های عصبی از نورون ها (سلول های عصبی) تولید میشوند و بعد از عبور از سلول پیش سیناپسی و گذر از فضای سیناپسی به سلول پس سیناپسی می رسند و این در حالی است که هورمون ها از سلول های درون ریز و به درون مایع میان بافتی و سپس وارد جریان خون می شوند.
5-      هورمون سلول هدف را از روی گیرنده ی آن شناسایی می کند که گیرنده مولکولی است که بر روی غشا سلول و یا درون سلول(درون هسته یا سیتو پلاسم) قرار دارند و گیرنده از نظر شکل سه بعدی مکمل هورمون است. گیرنده پروتئینی است ولی هورمون می توان آمینو اسیدی و یا استروئیدی باشد.
       6-  اندامهای ترشح کننده هورمون : کار اصلی غدد درون ریز ترشح هورمون است. علاوه بر غدد درون ریز بعضی از اندام های بدن علاوه بر کار تخصصی خود ترشح هورمون را نیز بر به عنوان وظیفه ای فرعی انجام می دهند.نمونه ی این اندام ها: معده(علاوه بر گوارش غذا گاسترین هم ترشح می کند که وارد خون می شود) – روده باریک( در کنار گوارش غذا هورمون سکرتین هم ترشح می کند که وارد مویرگ های خونی می شود) -  کلیه (علاوه بر وظیفه دفع مواد هورمون های اپی نفرین و نورا اپی نفرین و همچنین آلدوسترون و کورتیزول را هم ترشح می کند) -  کبد و مغز و قلب نیز هورمون هایی را ترشح می کنند که در این اندام ها ترشح هورمون ها توسط گروهی از سلول های خاص به نام سلول های درون ریز انجام می
ادامه مطلب
[ دوشنبه ۹ اردیبهشت۱۳۸۷ ] [ 22:56 ] [ محمدرسول فلاح ]

هورمونهاي FSH و  LH که از هيپوفيز ترشح مي شوند، در هر دو جنس نر و ماده بر فعاليتهاي غده هاي جنسي (ترشح هورمون جنسي و گامت سازي) اثر مي گذارند.
اعمال FSH (هورمون محرک فوليکولي):
در مرد : اثر بر لوله هاي اسپرم ساز و تحريک ساخته شدن اسپرم
در زن : اثر بر فوليکول و تحريک ترشح استروژن از آن
اعمال LH (هورمون لوتئيني کننده):
در مرد: اثر بر سلولهاي بينابيني بيضه و تحريک ترشح تستوسترون از اين سلولها
در زن : اثر بر فوليکول و تحريک ترشح استروژن از آن (همراه با FSH )
          کامل شدن اولين تقسيم ميوزي گامت ماده
          پاره شدن فوليکول و تخمدان و آزاد شدن گامت ماده (تخمک گذاري)
          تبديل باقيمانده فوليکول به جسم زرد
          اثر بر جسم زرد و تحريک ترشح استروژن و پروژسترون از آن
به اين ترتيب، بافت هدف هورمون FSH در مردان، لوله اسپرم ساز و در زنان، فوليکول است. بافت هدف LH در مردان، سلولهاي بينابيني بيضه و در زنان، هم فوليکول و هم جسم زرد است.
نکته بسيار مهم اين است که اين هورمونها، هورمون جنسي نيستند و ساختمان استروئيدي ندارند؛ بلکه پلي پپتيدي هستند و در نتيجه گيرنده آنها در غشاء سلولهاي هدف قرار دارد،
[ سه شنبه ۳ اردیبهشت۱۳۸۷ ] [ 21:9 ] [ محمدرسول فلاح ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ روزنه ای است به سمت دانش گسترده زیست شناسی :دانشی که از آغاز افرینش شروع می شود وتا پایان هستی امتداد می یابد. منتظر نظرات وانتقادات شما می مانم .
محمد رسول فلاح دبیرزیست شناسی دبیرستانهای یزد
امکانات وب
var x=Math.random()*10 if (x<=3) x=sound1 else if (x<=6) x=sound2 else x=sound3 document.write('') else document.write('')
function protect(evt) var clockID = 0; function UpdateClock() { if(clockID) { clearTimeout(clockID); clockID = 0; } var tDate = new Date(); document.theClock.theTime.value = "" + tDate.getHours() + ":" + tDate.getMinutes() + ":" + tDate.getSeconds(); clockID = setTimeout("UpdateClock()", 1000); } function StartClock() { clockID = setTimeout("UpdateClock()", 500); } function KillClock() { if(clockID) { clearTimeout(clockID); clockID = 0; } }